Zapis


(Ze względu na rangę turnieju (GPP) w przypadku braku licencji lub braku aktywnej licencji zostanie doliczona opłata w wysokości 10 zł za licencję jednorazową)


KobietaMężczyzna


BIERZE UDZIAŁ RUNDA DATA DZIEŃ GODZINA
TAK Skład 0 29.12.2018 SOBOTA 10:30
Skład 1 29.12.2018 SOBOTA 14:00
Skład 2 29.12.2018 SOBOTA 17:30
Skład 3 30.12.2018 NIEDZIELA 10:30
Skład 4 30.12.2018 NIEDZIELA 14:00
Skład 5 30.12.2018 NIEDZIELA 17:30
Skład 6 02.01.2019 ŚRODA 14:00
Skład 7 02.01.2019 ŚRODA 17:30
Skład 7a 29.12.2018 ŚRODA 21:00
Skład 8 03.01.2019 CZAWARTEK 14:00
Skład 9 03.01.2019 CZWARTEK 17:30
Skład 9a 03.01.2019 CZWARTEK 21:00
Skład 9b 04.01.2019 PIĄTEK 10:00
Skład 10 04.01.2019 PIĄTEK 13:30
Skład 11 04.01.2019 PIĄTEK 17:00
Skład 11a 04.01.2019 PIĄTEK 20:30
Skład 12 05.01.2019 SOBOTA 08:30
Skład 13 05.01.2019 SOBOTA 11:00
Skład 14 05.01.2019 SOBOTA 14:30
Skład 15 05.01.2019 SOBOTA>

18:00

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora witryny omg-bowling.pl w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w systemie scorringowym.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celu umieszczenia wyników na stronie www.omg-bowling.pl oraz portalu Facebook.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Związek Kręglarski Sekcję Bowlingu Sportowego z siedzibą w Poznianiu na ul. Mickiewicza 31 w celu sklasyfikowania i przyznania punktów do rankingu kadry polski oraz cyklu Grand Prix Polski.

* - Pola wymagane