Kto wchodzi do finałów

FINAŁY

Do finałów awansują odpowiednio

 

Grupa A:

– 18 osób z najwyższym wynikiem z eliminacji

– Zwycięzca składu nr 1, i 11

– 2 osoby z TURBO

– 2 osoby z Desperado

Finał B

Osoby z miejsc 19-26 (lub 8 osób z najwyższym wynikiem eliminacji, który nie wystarczył do Awansu w Grupie A) rozegrają finał pocieszenia „grupy B”

 

Grupa AMATOR

– 7 osób z najwyższym wynikiem z eliminacji

– 1 osoba z Desperado

 

Razem 40 osób. (24 osoby z grupy A, 8 osób w finale B oraz 8 osób z grupy AMATOR)

  • W przypadku nie pojawienia się zawodnika na finałach, następne osoby NIE otrzymują prawa do startu w poszczególnych stepach finałowych
  • W przypadku gdy skład 1 lub 11 nie odbędą się, prawo startu w rundach finałowych grupy A otrzymuje odpowiednio następna osoba z najwyższym wynikiem z eliminacji (miejsce 19,20)
  • W przypadku gdy zwycięzcy składów 1 i 11 dostaną się także z najwyższym wynikiem z eliminacji, to prawo udziału w rundach finałowych otrzymuje kolejna najlepsza osoba danego składu (miejsce 2, 3 .. itd)
  • W przypadku gdy zwycięzca kategorii TURBO dostanie się także z najwyższym wynikiem eliminacji, to prawo udziału w rundach finałowych otrzymuje następna osoba z kategorii TURBO.